logo Contact images

Rente-op-rente effect in online marketing, hoe werkt dat?

Rente-op-rente effect in online marketing
Strategie

Geschreven door Niek van Son MSc op 14 juni 2022

Voor het laatste bijgewerkt op 30 september 2022

Wanneer online marketing wordt ingezet als kanaal om een strategisch concurrentievoordeel te behalen is een continu proces van stap-voor-stap-verbeteringen nodig. Verbetering op verbetering is als rente-op-rente ofwel compound interest. Verbetering op verbetering realiseren betekent uiteindelijk exponentieel groeien. Om de gewenste doelen te bereiken, is het bijvoorbeeld niet voldoende om één keer de meta titles te optimaliseren, of om maar één Google Adscampagne op te zetten en er niet meer naar om te kijken.
Om een duurzaam concurrentievoordeel te behalen, is het noodzakelijk om continu verbeteringen door te blijven voeren. Het rente-op-rente effect van deze verbeteringen is een sterke driver voor groei. Elke ondernemer zou zich hiervan bewust moeten zijn om zo betere beslissingen te kunnen nemen.

Exponentiële groei

Het rente-op-rente effect zorgt voor exponentiële groei. Exponentiële groei is een term die tijdens de coronacrisis veel bekendheid heeft gewonnen door steeds sneller stijgende aantallen besmettingen. Toch blijft het voor veel mensen een complex concept, omdat onze hersenen lineair denken. De definitie van exponentiële groei is een toename die evenredig is aan de eigen omvang. Dus 2 + 2 of 4 + 4. Elke grootheid die per tijdseenheid steeds met hetzelfde percentage groeit, groeit exponentieel. Zoals in deze reeks: 2-4-8-16-32-64. De toename is steeds een verdubbeling en de groei wordt steeds groter.

Schaken en exponentiële groei

Een mooi voorbeeld om exponentiële groei uit te leggen, is het verhaal over de bedenker van het schaakspel. Als dank voor zijn uitvinding mocht hij van de koning een wens doen. Hij wilde 1 graankorrel op het eerste veld van het schaakbord, 2 op het tweede veld, 4 op het derde en zo steeds het dubbele aantal op elk volgend veld. Dus 1-2-4-8-16-32 etc. Dat lijkt niet veel, maar met 64 velden werd het uiteindelijke aantal graankorrels een getal van maar liefst 20 cijfers: 18.446.744.073.709.551.615. Dat is enorme exponentiële groei.

Het achtste wereldwonder: compound interest

Compound interest is rente-op-rente. Albert Einstein zag compound interest als het achtste wereldwonder. Een bank geeft rente over het geld dat op een spaarrekening staat. Zolang dat geld inclusief de rente blijft staan, geeft de bank over het totaal opnieuw rente. Elk jaar dus steeds meer, door het rente-op-rente effect. Hierdoor groeit het saldo met steeds grotere rentebedragen. Ook dit is exponentiële groei.

De formule voor het berekenen van rente-op-rente luidt:

FV staat voor future value, PV voor present value, i is de rente/100 en n is het aantal periodes. Een rekenvoorbeeld:
Stel € 10.000 staat op een spaarrekening met 3 procent rente per jaar, gedurende 10 jaar. De berekening is dan: € 10.000 * (1 + 0,03) ^10= € 13.439,16. In het 1e jaar is de rente € 300,- en in het laatste jaar € 391,43.

Relevantie voor online marketing

Compound interest kan ieder bedrijf of organisatie veel voordeel opleveren, zowel op algemeen bedrijfsniveau als in online marketing, bijvoorbeeld bij SEO. Het rente-op-rente effect sluit naadloos aan bij de visie van Tasmanic op online marketing, met als basis de incrementele aanpak. Het doel is ervoor zorgen dat iedere aanpassing, klein of groot, meetbaar toegevoegde waarde oplevert. Op de lange termijn zijn deze incrementele prestatieverbeteringen uitermate krachtig. Elk jaar 20% groei in organische websitebezoekers levert bijvoorbeeld na 5 jaar ~149% groei op. Nog sterker is het effect als ook in andere online kanalen prestatieverbeteringen worden behaald. Denk aan een 5% lagere CPA in Google Ads of een 2% hoger conversiepercentage van al het websiteverkeer. Het continu meten van data en op basis daarvan bijstellen van alle online marketing parameters kan dus tot zeer grote, positieve resultaten leiden.

Hoe kan het rente-op-rente effect optreden in bedrijfsvoering en online marketing?

  • Omzetgroei over omzetgroei
  • Bedrijfswaardegroei over bedrijfswaarde groei
  • In SEO: groei organisch verkeer over organisch verkeer
  • In SEA: optimalisatie over optimalisatie

Wat kun je als ondernemer met het rente-op-rente-effect?

  • Het zorgt altijd voor vooruitgang, ook al is het soms maar weinig
  • Het zorgt voor meer groei dan de concurrenten en versterkt zo de eigen marktpositie

Let op: zorg dat de gewenste vooruitgang gemeten wordt, anders is onbekend of het rente-op-rente-effect optreedt.

DE AUTEUR

Niek van Son MSc

Marketing Management (MSc, Universiteit van Tilburg). 10+ jaar ervaring als online marketingconsultant. Hobbyprojecten: Brandio & Surface Interval.

Kies jij ook voor exponentiële groei?