logo Meer weten images
Strategie

Kpi’s bepalen

Meten wat je MOET weten

  • Behaal ambitieuze groeidoelstellingen
  • Vergroot marktaandeel
  • Duurzaam concurrentievoordeel

Op basis van welke uitkomstmaten wordt succes bepaald? Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag die bij veel bedrijven tot een niet al te overtuigend antwoord leidt. Daarom is het goed het gesprek erover te voeren. Als omzet de belangrijkste KPI (key performance indicator) is dan wordt namelijk een heel andere aanpak gekozen dan wanneer dit brutowinst is.

Met KPI’s worden de prestaties van een bedrijf gemeten

Dat kan op organisatieniveau, op teamniveau en zelfs op individueel niveau. Kpi’s maken voortgang meetbaar en concreet. Zo is inzichtelijk waar het goed gaat en waar (nog) niet. Belangrijk bij het opstellen van kpi’s is dat ze smart geformuleerd zijn en dat ze inzicht geven in of bedrijfsdoelstellingen worden behaald.

Kpi's bepalen

Focus op je focus

Elke organisatie heeft kernactiviteiten. Het is belangrijk om die te onderkennen en daarop te focussen.

Formuleer KPI’s heel smart

KPI’s formuleer je Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

KPI’s op elk niveau

KPI’s geven inzicht in de totale performance van je organisatie maar ook op detailniveau.

Meet je KPI’s permanent

Via een KPI dashboard hou je zicht op de status van de resultaten en dus op de doelstellingen van de organisatie.

Laat jouw bedrijf kansen liggen?

Onze beloning is gebaseerd op jouw resultaat.