logo Meer weten images
Strategie

Doelstellingen bepalen

Vertrouw op cijfers, niet op je onderbuik

  • Behaal ambitieuze groeidoelstellingen
  • Vergroot marktaandeel
  • Duurzaam concurrentievoordeel

Voordat we beginnen, kijken we eerst altijd naar het einddoel: wat wil je bereiken, welke groeipotentie is haalbaar? Het vóóraf bepalen van doelen geeft achteraf inzicht in het succes van ons werk. En dat bepaalt ook het rendement van de investering, op basis van harde cijfers. Daarbij streven we naar duurzame samenwerking en exponentiële groei.

Doelstellingen bieden houvast

Er zijn bedrijven die verrast worden door hun eigen resultaten. Soms positief maar meestal negatief. En dat kan eigenlijk niet. Wie realistische doelstellingen formuleert en de voortgang doorlopend monitort wordt nooit verrast. Heldere doelen stellen je in staat om op tijd in te grijpen als de doelstellingen dreigen niet gehaald te worden.

Doelstellingen bepalen

Hulp bij het bepalen van doelstellingen

Met meer dan 10 jaar ervaring in marketing voor MKB-bedrijven kunnen we inmiddels goed bepalen of doelstellingen ambitieus genoeg  en realistisch zijn. Ook adviseren we graag voor welke KPI’s doelstellingen moeten worden opgesteld.

Stel targets vast

Maak duidelijk wat je wilt en kunt bereiken. Daar mag je ons uiteindelijk ook op afrekenen.

Lange termijn visie

Wij staan voor een duurzame samenwerking omdat we weten dat het rendement in de loop van de tijd steeds groter wordt.

Stel vast en stel bij

Doelstellingen zijn niet heilig. Op het moment dat ze niet gehaald worden moet je tijdig bijstellen.

Intuïtie is een slechte raadgever

Bepaal je doelstellingen op grond van harde cijfers en niet op basis van wishful thinking.

Laat jouw bedrijf kansen liggen?

Onze beloning is gebaseerd op jouw resultaat.